Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 198 10 208 -
24/03 kl 01 276 17 293 -
24/03 kl 02 331 25 356 -
24/03 kl 03 341 3 344 -
24/03 kl 04 298 0 298 -
24/03 kl 05 221 9 230 -
24/03 kl 06 145 1 146 -
24/03 kl 07 88 -10 78 -
24/03 kl 08 54 -2 52 -
24/03 kl 09 43 6 49 -
24/03 kl 10 63 -6 57 -
24/03 kl 11 117 -9 108 -
24/03 kl 12 191 4 195 -
24/03 kl 13 265 1 266 -
24/03 kl 14 323 -8 315 -
24/03 kl 15 345 1 346 -
24/03 kl 16 316 1 317 -
24/03 kl 17 246 -1 245 -
24/03 kl 18 166 -4 162 -
24/03 kl 19 102 2 104 -
24/03 kl 20 60 2 62 -
24/03 kl 21 39 -3 36 -
24/03 kl 22 43 -2 41 -
24/03 kl 23 81 -3 78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 348 384 352 399 356
Laveste vannstand 26 10 0 48 36
Avvik gult nivå -54 -18 -50 -3 -46
Avvik orange nivå -76 -40 -72 -25 -68
Avvik rødt nivå -102 -66 -98 -51 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +21 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm