Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 145 0 145 142
20/03 kl 02 135 3 138 134
20/03 kl 03 112 9 121 116
20/03 kl 04 82 10 92 86
20/03 kl 05 52 14 66 61
20/03 kl 06 30 15 45 41
20/03 kl 07 24 15 39 40
20/03 kl 08 33 19 52 49
20/03 kl 09 58 18 76 77
20/03 kl 10 91 21 112 108
20/03 kl 11 124 22 146 144
20/03 kl 12 149 18 167 167
20/03 kl 13 161 22 183 177
20/03 kl 14 155 17 172 167
20/03 kl 15 133 15 148 -
20/03 kl 16 99 14 113 -
20/03 kl 17 63 11 74 -
20/03 kl 18 32 10 42 -
20/03 kl 19 15 8 23 -
20/03 kl 20 15 6 21 -
20/03 kl 21 33 4 37 -
20/03 kl 22 64 1 65 -
20/03 kl 23 99 0 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 169 178 160 147
Laveste vannstand 21 10 8 3 -3
Avvik gult nivå -13 -27 -18 -36 -49
Avvik orange nivå -24 -38 -29 -47 -60
Avvik rødt nivå -32 -46 -37 -55 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm