Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 130 -1 129 -
21/03 kl 01 149 -2 147 -
21/03 kl 02 152 -1 151 -
21/03 kl 03 137 -2 135 -
21/03 kl 04 108 -3 105 -
21/03 kl 05 73 -4 69 -
21/03 kl 06 40 -5 35 -
21/03 kl 07 20 -6 14 -
21/03 kl 08 17 -5 12 -
21/03 kl 09 32 -5 27 -
21/03 kl 10 63 -2 61 -
21/03 kl 11 101 -3 98 -
21/03 kl 12 137 -2 135 -
21/03 kl 13 161 3 164 -
21/03 kl 14 169 0 169 -
21/03 kl 15 158 2 160 -
21/03 kl 16 129 4 133 -
21/03 kl 17 91 2 93 -
21/03 kl 18 51 6 57 -
21/03 kl 19 20 2 22 -
21/03 kl 20 6 4 10 -
21/03 kl 21 12 6 18 -
21/03 kl 22 36 5 41 -
21/03 kl 23 72 8 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 169 178 160 147
Laveste vannstand 21 10 8 3 -3
Avvik gult nivå -13 -27 -18 -36 -49
Avvik orange nivå -24 -38 -29 -47 -60
Avvik rødt nivå -32 -46 -37 -55 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm