Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 109 9 118 -
22/03 kl 01 140 6 146 -
22/03 kl 02 156 10 166 -
22/03 kl 03 153 10 163 -
22/03 kl 04 133 9 142 -
22/03 kl 05 98 9 107 -
22/03 kl 06 61 9 70 -
22/03 kl 07 29 8 37 -
22/03 kl 08 13 9 22 -
22/03 kl 09 15 7 22 -
22/03 kl 10 37 9 46 -
22/03 kl 11 73 9 82 -
22/03 kl 12 112 6 118 -
22/03 kl 13 148 9 157 -
22/03 kl 14 169 7 176 -
22/03 kl 15 171 7 178 -
22/03 kl 16 153 6 159 -
22/03 kl 17 120 6 126 -
22/03 kl 18 79 6 85 -
22/03 kl 19 39 4 43 -
22/03 kl 20 13 4 17 -
22/03 kl 21 5 3 8 -
22/03 kl 22 17 3 20 -
22/03 kl 23 45 2 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 169 178 160 147
Laveste vannstand 21 10 8 3 -3
Avvik gult nivå -13 -27 -18 -36 -49
Avvik orange nivå -24 -38 -29 -47 -60
Avvik rødt nivå -32 -46 -37 -55 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm