Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 83 -1 82 -
23/03 kl 01 120 0 120 -
23/03 kl 02 147 -1 146 -
23/03 kl 03 157 -2 155 -
23/03 kl 04 148 -2 146 -
23/03 kl 05 123 -4 119 -
23/03 kl 06 87 -3 84 -
23/03 kl 07 50 -4 46 -
23/03 kl 08 22 -4 18 -
23/03 kl 09 12 -5 7 -
23/03 kl 10 21 -8 13 -
23/03 kl 11 47 -7 40 -
23/03 kl 12 85 -8 77 -
23/03 kl 13 123 -7 116 -
23/03 kl 14 154 -9 145 -
23/03 kl 15 169 -9 160 -
23/03 kl 16 165 -7 158 -
23/03 kl 17 143 -10 133 -
23/03 kl 18 106 -9 97 -
23/03 kl 19 67 -8 59 -
23/03 kl 20 32 -9 23 -
23/03 kl 21 12 -7 5 -
23/03 kl 22 11 -8 3 -
23/03 kl 23 28 -5 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 183 169 178 160 147
Laveste vannstand 21 10 8 3 -3
Avvik gult nivå -13 -27 -18 -36 -49
Avvik orange nivå -24 -38 -29 -47 -60
Avvik rødt nivå -32 -46 -37 -55 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +26 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm