Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 63 -3 60 45
20/03 kl 02 68 -1 67 49
20/03 kl 03 71 -2 69 55
20/03 kl 04 74 -4 70 64
20/03 kl 05 73 -1 72 69
20/03 kl 06 66 -1 65 65
20/03 kl 07 53 -2 51 53
20/03 kl 08 42 -1 41 40
20/03 kl 09 34 2 36 32
20/03 kl 10 33 2 35 28
20/03 kl 11 37 -1 36 29
20/03 kl 12 46 -2 44 36
20/03 kl 13 57 2 59 48
20/03 kl 14 64 0 64 56
20/03 kl 15 68 -1 67 -
20/03 kl 16 72 1 73 -
20/03 kl 17 76 3 79 -
20/03 kl 18 72 2 74 -
20/03 kl 19 62 1 63 -
20/03 kl 20 49 3 52 -
20/03 kl 21 41 5 46 -
20/03 kl 22 38 1 39 -
20/03 kl 23 40 -2 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 86 72 115 88
Laveste vannstand 35 27 25 53 45
Avvik gult nivå -91 -84 -98 -55 -82
Avvik orange nivå -111 -104 -118 -75 -102
Avvik rødt nivå -129 -122 -136 -93 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm