Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 48 2 50 -
21/03 kl 01 59 4 63 -
21/03 kl 02 66 5 71 -
21/03 kl 03 69 6 75 -
21/03 kl 04 71 11 82 -
21/03 kl 05 73 13 86 -
21/03 kl 06 71 7 78 -
21/03 kl 07 62 5 67 -
21/03 kl 08 49 6 55 -
21/03 kl 09 39 1 40 -
21/03 kl 10 35 -3 32 -
21/03 kl 11 34 -3 31 -
21/03 kl 12 40 -2 38 -
21/03 kl 13 51 -4 47 -
21/03 kl 14 61 -6 55 -
21/03 kl 15 66 -5 61 -
21/03 kl 16 67 -5 62 -
21/03 kl 17 71 -10 61 -
21/03 kl 18 73 -12 61 -
21/03 kl 19 68 -12 56 -
21/03 kl 20 56 -14 42 -
21/03 kl 21 46 -13 33 -
21/03 kl 22 40 -11 29 -
21/03 kl 23 38 -11 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 86 72 115 88
Laveste vannstand 35 27 25 53 45
Avvik gult nivå -91 -84 -98 -55 -82
Avvik orange nivå -111 -104 -118 -75 -102
Avvik rødt nivå -129 -122 -136 -93 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm