Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 42 -10 32 -
22/03 kl 01 52 -12 40 -
22/03 kl 02 64 -11 53 -
22/03 kl 03 69 -11 58 -
22/03 kl 04 69 -14 55 -
22/03 kl 05 70 -15 55 -
22/03 kl 06 73 -13 60 -
22/03 kl 07 69 -14 55 -
22/03 kl 08 59 -13 46 -
22/03 kl 09 46 -14 32 -
22/03 kl 10 39 -12 27 -
22/03 kl 11 36 -8 28 -
22/03 kl 12 37 -12 25 -
22/03 kl 13 44 -7 37 -
22/03 kl 14 56 -5 51 -
22/03 kl 15 63 -7 56 -
22/03 kl 16 65 -2 63 -
22/03 kl 17 65 -1 64 -
22/03 kl 18 69 3 72 -
22/03 kl 19 70 1 71 -
22/03 kl 20 64 5 69 -
22/03 kl 21 52 12 64 -
22/03 kl 22 44 13 57 -
22/03 kl 23 40 11 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 86 72 115 88
Laveste vannstand 35 27 25 53 45
Avvik gult nivå -91 -84 -98 -55 -82
Avvik orange nivå -111 -104 -118 -75 -102
Avvik rødt nivå -129 -122 -136 -93 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm