Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 14 53 -
23/03 kl 01 44 19 63 -
23/03 kl 02 56 20 76 -
23/03 kl 03 66 20 86 -
23/03 kl 04 68 27 95 -
23/03 kl 05 67 33 100 -
23/03 kl 06 70 37 107 -
23/03 kl 07 72 38 110 -
23/03 kl 08 67 40 107 -
23/03 kl 09 56 42 98 -
23/03 kl 10 46 42 88 -
23/03 kl 11 41 41 82 -
23/03 kl 12 38 46 84 -
23/03 kl 13 40 48 88 -
23/03 kl 14 48 48 96 -
23/03 kl 15 58 53 111 -
23/03 kl 16 63 52 115 -
23/03 kl 17 62 53 115 -
23/03 kl 18 63 49 112 -
23/03 kl 19 67 44 111 -
23/03 kl 20 67 42 109 -
23/03 kl 21 60 40 100 -
23/03 kl 22 50 38 88 -
23/03 kl 23 43 38 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 86 72 115 88
Laveste vannstand 35 27 25 53 45
Avvik gult nivå -91 -84 -98 -55 -82
Avvik orange nivå -111 -104 -118 -75 -102
Avvik rødt nivå -129 -122 -136 -93 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm