Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 40 36 76 -
24/03 kl 01 40 32 72 -
24/03 kl 02 46 31 77 -
24/03 kl 03 58 26 84 -
24/03 kl 04 66 22 88 -
24/03 kl 05 66 17 83 -
24/03 kl 06 66 15 81 -
24/03 kl 07 70 11 81 -
24/03 kl 08 72 9 81 -
24/03 kl 09 66 7 73 -
24/03 kl 10 57 6 63 -
24/03 kl 11 49 5 54 -
24/03 kl 12 44 3 47 -
24/03 kl 13 41 4 45 -
24/03 kl 14 42 3 45 -
24/03 kl 15 51 2 53 -
24/03 kl 16 58 2 60 -
24/03 kl 17 60 3 63 -
24/03 kl 18 59 3 62 -
24/03 kl 19 62 2 64 -
24/03 kl 20 67 1 68 -
24/03 kl 21 66 1 67 -
24/03 kl 22 58 1 59 -
24/03 kl 23 50 1 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 79 86 72 115 88
Laveste vannstand 35 27 25 53 45
Avvik gult nivå -91 -84 -98 -55 -82
Avvik orange nivå -111 -104 -118 -75 -102
Avvik rødt nivå -129 -122 -136 -93 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm