Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 65 -4 61 45
20/03 kl 02 70 -2 68 52
20/03 kl 03 72 -3 69 54
20/03 kl 04 75 -5 70 64
20/03 kl 05 76 -2 74 72
20/03 kl 06 68 -2 66 70
20/03 kl 07 54 -3 51 54
20/03 kl 08 41 -2 39 40
20/03 kl 09 34 1 35 33
20/03 kl 10 32 2 34 29
20/03 kl 11 35 -2 33 28
20/03 kl 12 45 -3 42 34
20/03 kl 13 58 1 59 49
20/03 kl 14 66 -1 65 58
20/03 kl 15 68 -2 66 -
20/03 kl 16 73 0 73 -
20/03 kl 17 78 2 80 -
20/03 kl 18 75 1 76 -
20/03 kl 19 64 0 64 -
20/03 kl 20 49 2 51 -
20/03 kl 21 41 5 46 -
20/03 kl 22 38 0 38 -
20/03 kl 23 39 -3 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 87 74 117 89
Laveste vannstand 33 26 23 52 43
Avvik gult nivå -93 -86 -99 -56 -84
Avvik orange nivå -117 -110 -123 -80 -108
Avvik rødt nivå -145 -138 -151 -108 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm