Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 47 2 49 -
21/03 kl 01 60 4 64 -
21/03 kl 02 69 4 73 -
21/03 kl 03 71 6 77 -
21/03 kl 04 71 10 81 -
21/03 kl 05 75 12 87 -
21/03 kl 06 75 6 81 -
21/03 kl 07 65 4 69 -
21/03 kl 08 49 5 54 -
21/03 kl 09 39 0 39 -
21/03 kl 10 34 -4 30 -
21/03 kl 11 33 -4 29 -
21/03 kl 12 38 -3 35 -
21/03 kl 13 50 -5 45 -
21/03 kl 14 63 -7 56 -
21/03 kl 15 67 -6 61 -
21/03 kl 16 67 -6 61 -
21/03 kl 17 71 -11 60 -
21/03 kl 18 76 -12 64 -
21/03 kl 19 71 -13 58 -
21/03 kl 20 58 -15 43 -
21/03 kl 21 45 -14 31 -
21/03 kl 22 40 -12 28 -
21/03 kl 23 38 -12 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 87 74 117 89
Laveste vannstand 33 26 23 52 43
Avvik gult nivå -93 -86 -99 -56 -84
Avvik orange nivå -117 -110 -123 -80 -108
Avvik rødt nivå -145 -138 -151 -108 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm