Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 41 -11 30 -
22/03 kl 01 51 -13 38 -
22/03 kl 02 66 -12 54 -
22/03 kl 03 72 -11 61 -
22/03 kl 04 70 -15 55 -
22/03 kl 05 70 -16 54 -
22/03 kl 06 74 -14 60 -
22/03 kl 07 73 -15 58 -
22/03 kl 08 61 -14 47 -
22/03 kl 09 46 -15 31 -
22/03 kl 10 39 -13 26 -
22/03 kl 11 36 -8 28 -
22/03 kl 12 36 -13 23 -
22/03 kl 13 42 -8 34 -
22/03 kl 14 56 -6 50 -
22/03 kl 15 66 -8 58 -
22/03 kl 16 66 -3 63 -
22/03 kl 17 65 -1 64 -
22/03 kl 18 70 2 72 -
22/03 kl 19 74 0 74 -
22/03 kl 20 66 4 70 -
22/03 kl 21 52 12 64 -
22/03 kl 22 43 12 55 -
22/03 kl 23 40 10 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 87 74 117 89
Laveste vannstand 33 26 23 52 43
Avvik gult nivå -93 -86 -99 -56 -84
Avvik orange nivå -117 -110 -123 -80 -108
Avvik rødt nivå -145 -138 -151 -108 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm