Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 39 13 52 -
23/03 kl 01 42 18 60 -
23/03 kl 02 55 19 74 -
23/03 kl 03 68 19 87 -
23/03 kl 04 72 26 98 -
23/03 kl 05 68 32 100 -
23/03 kl 06 69 36 105 -
23/03 kl 07 75 37 112 -
23/03 kl 08 71 39 110 -
23/03 kl 09 58 41 99 -
23/03 kl 10 46 41 87 -
23/03 kl 11 42 40 82 -
23/03 kl 12 39 45 84 -
23/03 kl 13 38 47 85 -
23/03 kl 14 46 47 93 -
23/03 kl 15 59 52 111 -
23/03 kl 16 66 51 117 -
23/03 kl 17 62 52 114 -
23/03 kl 18 62 48 110 -
23/03 kl 19 69 43 112 -
23/03 kl 20 72 41 113 -
23/03 kl 21 62 39 101 -
23/03 kl 22 50 37 87 -
23/03 kl 23 44 37 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 87 74 117 89
Laveste vannstand 33 26 23 52 43
Avvik gult nivå -93 -86 -99 -56 -84
Avvik orange nivå -117 -110 -123 -80 -108
Avvik rødt nivå -145 -138 -151 -108 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm