Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 42 35 77 -
24/03 kl 01 39 31 70 -
24/03 kl 02 44 30 74 -
24/03 kl 03 58 25 83 -
24/03 kl 04 68 21 89 -
24/03 kl 05 67 16 83 -
24/03 kl 06 66 14 80 -
24/03 kl 07 70 10 80 -
24/03 kl 08 75 8 83 -
24/03 kl 09 70 6 76 -
24/03 kl 10 57 5 62 -
24/03 kl 11 49 4 53 -
24/03 kl 12 46 2 48 -
24/03 kl 13 42 3 45 -
24/03 kl 14 41 2 43 -
24/03 kl 15 49 1 50 -
24/03 kl 16 60 1 61 -
24/03 kl 17 62 2 64 -
24/03 kl 18 58 2 60 -
24/03 kl 19 61 1 62 -
24/03 kl 20 69 0 69 -
24/03 kl 21 69 0 69 -
24/03 kl 22 60 0 60 -
24/03 kl 23 50 0 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 87 74 117 89
Laveste vannstand 33 26 23 52 43
Avvik gult nivå -93 -86 -99 -56 -84
Avvik orange nivå -117 -110 -123 -80 -108
Avvik rødt nivå -145 -138 -151 -108 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm