Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 195 5 200 202
20/03 kl 02 146 5 151 156
20/03 kl 03 94 7 101 106
20/03 kl 04 54 6 60 64
20/03 kl 05 41 5 46 50
20/03 kl 06 56 4 60 64
20/03 kl 07 94 4 98 102
20/03 kl 08 148 5 153 151
20/03 kl 09 206 3 209 208
20/03 kl 10 254 2 256 256
20/03 kl 11 273 4 277 274
20/03 kl 12 258 2 260 259
20/03 kl 13 217 1 218 215
20/03 kl 14 161 0 161 163
20/03 kl 15 100 0 100 -
20/03 kl 16 47 -1 46 -
20/03 kl 17 17 -2 15 -
20/03 kl 18 19 -3 16 -
20/03 kl 19 50 -4 46 -
20/03 kl 20 101 -6 95 -
20/03 kl 21 163 -6 157 -
20/03 kl 22 225 -5 220 -
20/03 kl 23 263 -6 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 297 284 322 282
Laveste vannstand 15 -8 6 55 38
Avvik gult nivå -48 -28 -41 -3 -43
Avvik orange nivå -66 -46 -59 -21 -61
Avvik rødt nivå -82 -62 -75 -37 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm