Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 265 -7 258 -
21/03 kl 01 236 -4 232 -
21/03 kl 02 187 -3 184 -
21/03 kl 03 130 -1 129 -
21/03 kl 04 74 2 76 -
21/03 kl 05 36 9 45 -
21/03 kl 06 29 13 42 -
21/03 kl 07 54 16 70 -
21/03 kl 08 102 20 122 -
21/03 kl 09 162 22 184 -
21/03 kl 10 226 15 241 -
21/03 kl 11 274 12 286 -
21/03 kl 12 285 12 297 -
21/03 kl 13 259 8 267 -
21/03 kl 14 208 3 211 -
21/03 kl 15 147 -2 145 -
21/03 kl 16 82 -3 79 -
21/03 kl 17 29 -8 21 -
21/03 kl 18 6 -14 -8 -
21/03 kl 19 17 -14 3 -
21/03 kl 20 57 -17 40 -
21/03 kl 21 115 -22 93 -
21/03 kl 22 182 -21 161 -
21/03 kl 23 244 -21 223 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 297 284 322 282
Laveste vannstand 15 -8 6 55 38
Avvik gult nivå -48 -28 -41 -3 -43
Avvik orange nivå -66 -46 -59 -21 -61
Avvik rødt nivå -82 -62 -75 -37 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm