Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 275 -22 253 -
22/03 kl 01 266 -23 243 -
22/03 kl 02 226 -22 204 -
22/03 kl 03 171 -21 150 -
22/03 kl 04 111 -21 90 -
22/03 kl 05 55 -24 31 -
22/03 kl 06 24 -18 6 -
22/03 kl 07 28 -19 9 -
22/03 kl 08 61 -18 43 -
22/03 kl 09 115 -15 100 -
22/03 kl 10 180 -11 169 -
22/03 kl 11 245 -7 238 -
22/03 kl 12 285 -7 278 -
22/03 kl 13 285 -1 284 -
22/03 kl 14 249 5 254 -
22/03 kl 15 193 6 199 -
22/03 kl 16 129 11 140 -
22/03 kl 17 65 17 82 -
22/03 kl 18 19 19 38 -
22/03 kl 19 6 21 27 -
22/03 kl 20 27 24 51 -
22/03 kl 21 72 30 102 -
22/03 kl 22 134 30 164 -
22/03 kl 23 202 31 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 297 284 322 282
Laveste vannstand 15 -8 6 55 38
Avvik gult nivå -48 -28 -41 -3 -43
Avvik orange nivå -66 -46 -59 -21 -61
Avvik rødt nivå -82 -62 -75 -37 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm