Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 257 37 294 -
23/03 kl 01 275 35 310 -
23/03 kl 02 255 35 290 -
23/03 kl 03 209 36 245 -
23/03 kl 04 151 37 188 -
23/03 kl 05 92 35 127 -
23/03 kl 06 43 32 75 -
23/03 kl 07 22 33 55 -
23/03 kl 08 36 34 70 -
23/03 kl 09 75 31 106 -
23/03 kl 10 132 33 165 -
23/03 kl 11 197 35 232 -
23/03 kl 12 256 38 294 -
23/03 kl 13 284 38 322 -
23/03 kl 14 272 40 312 -
23/03 kl 15 231 43 274 -
23/03 kl 16 174 43 217 -
23/03 kl 17 112 44 156 -
23/03 kl 18 55 44 99 -
23/03 kl 19 20 43 63 -
23/03 kl 20 19 39 58 -
23/03 kl 21 46 37 83 -
23/03 kl 22 94 33 127 -
23/03 kl 23 155 29 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 297 284 322 282
Laveste vannstand 15 -8 6 55 38
Avvik gult nivå -48 -28 -41 -3 -43
Avvik orange nivå -66 -46 -59 -21 -61
Avvik rødt nivå -82 -62 -75 -37 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm