Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 218 26 244 -
24/03 kl 01 260 22 282 -
24/03 kl 02 265 17 282 -
24/03 kl 03 236 14 250 -
24/03 kl 04 188 12 200 -
24/03 kl 05 133 10 143 -
24/03 kl 06 78 7 85 -
24/03 kl 07 40 7 47 -
24/03 kl 08 31 7 38 -
24/03 kl 09 51 4 55 -
24/03 kl 10 93 5 98 -
24/03 kl 11 148 4 152 -
24/03 kl 12 208 2 210 -
24/03 kl 13 256 3 259 -
24/03 kl 14 271 2 273 -
24/03 kl 15 251 2 253 -
24/03 kl 16 208 2 210 -
24/03 kl 17 154 2 156 -
24/03 kl 18 100 4 104 -
24/03 kl 19 54 2 56 -
24/03 kl 20 32 6 38 -
24/03 kl 21 40 6 46 -
24/03 kl 22 70 8 78 -
24/03 kl 23 117 9 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 297 284 322 282
Laveste vannstand 15 -8 6 55 38
Avvik gult nivå -48 -28 -41 -3 -43
Avvik orange nivå -66 -46 -59 -21 -61
Avvik rødt nivå -82 -62 -75 -37 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm