Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 64 -10 54 47
20/03 kl 02 53 -10 43 33
20/03 kl 03 40 -11 29 21
20/03 kl 04 37 -11 26 20
20/03 kl 05 46 -11 35 32
20/03 kl 06 55 -10 45 41
20/03 kl 07 58 -11 47 46
20/03 kl 08 66 -11 55 54
20/03 kl 09 82 -9 73 67
20/03 kl 10 88 -9 79 78
20/03 kl 11 81 -7 74 66
20/03 kl 12 72 -7 65 57
20/03 kl 13 65 -7 58 56
20/03 kl 14 55 -6 49 43
20/03 kl 15 39 -7 32 -
20/03 kl 16 28 -6 22 -
20/03 kl 17 34 -6 28 -
20/03 kl 18 45 -7 38 -
20/03 kl 19 50 -6 44 -
20/03 kl 20 57 -7 50 -
20/03 kl 21 73 -4 69 -
20/03 kl 22 88 -4 84 -
20/03 kl 23 85 -2 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 81 88 120 103
Laveste vannstand 22 5 18 44 21
Avvik gult nivå -61 -64 -57 -25 -42
Avvik orange nivå -72 -75 -68 -36 -53
Avvik rødt nivå -82 -85 -78 -46 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm