Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 75 0 75 -
21/03 kl 01 68 0 68 -
21/03 kl 02 62 2 64 -
21/03 kl 03 47 1 48 -
21/03 kl 04 33 1 34 -
21/03 kl 05 34 0 34 -
21/03 kl 06 47 -2 45 -
21/03 kl 07 55 -2 53 -
21/03 kl 08 58 -5 53 -
21/03 kl 09 71 -8 63 -
21/03 kl 10 89 -8 81 -
21/03 kl 11 92 -11 81 -
21/03 kl 12 81 -12 69 -
21/03 kl 13 71 -15 56 -
21/03 kl 14 65 -17 48 -
21/03 kl 15 51 -17 34 -
21/03 kl 16 31 -20 11 -
21/03 kl 17 25 -20 5 -
21/03 kl 18 35 -19 16 -
21/03 kl 19 46 -20 26 -
21/03 kl 20 49 -19 30 -
21/03 kl 21 60 -19 41 -
21/03 kl 22 80 -19 61 -
21/03 kl 23 91 -17 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 81 88 120 103
Laveste vannstand 22 5 18 44 21
Avvik gult nivå -61 -64 -57 -25 -42
Avvik orange nivå -72 -75 -68 -36 -53
Avvik rødt nivå -82 -85 -78 -46 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm