Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 83 -17 66 -
22/03 kl 01 72 -14 58 -
22/03 kl 02 67 -15 52 -
22/03 kl 03 58 -13 45 -
22/03 kl 04 39 -12 27 -
22/03 kl 05 28 -10 18 -
22/03 kl 06 36 -11 25 -
22/03 kl 07 50 -9 41 -
22/03 kl 08 55 -8 47 -
22/03 kl 09 60 -7 53 -
22/03 kl 10 77 -8 69 -
22/03 kl 11 94 -8 86 -
22/03 kl 12 91 -6 85 -
22/03 kl 13 78 -6 72 -
22/03 kl 14 70 -4 66 -
22/03 kl 15 63 -4 59 -
22/03 kl 16 45 -4 41 -
22/03 kl 17 26 0 26 -
22/03 kl 18 26 -2 24 -
22/03 kl 19 40 2 42 -
22/03 kl 20 48 1 49 -
22/03 kl 21 51 1 52 -
22/03 kl 22 65 3 68 -
22/03 kl 23 85 3 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 81 88 120 103
Laveste vannstand 22 5 18 44 21
Avvik gult nivå -61 -64 -57 -25 -42
Avvik orange nivå -72 -75 -68 -36 -53
Avvik rødt nivå -82 -85 -78 -46 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm