Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 91 6 97 -
23/03 kl 01 79 6 85 -
23/03 kl 02 69 8 77 -
23/03 kl 03 65 12 77 -
23/03 kl 04 52 11 63 -
23/03 kl 05 33 13 46 -
23/03 kl 06 28 16 44 -
23/03 kl 07 41 18 59 -
23/03 kl 08 54 20 74 -
23/03 kl 09 56 22 78 -
23/03 kl 10 64 24 88 -
23/03 kl 11 83 25 108 -
23/03 kl 12 95 25 120 -
23/03 kl 13 87 27 114 -
23/03 kl 14 74 26 100 -
23/03 kl 15 68 26 94 -
23/03 kl 16 59 26 85 -
23/03 kl 17 38 25 63 -
23/03 kl 18 25 26 51 -
23/03 kl 19 32 24 56 -
23/03 kl 20 46 24 70 -
23/03 kl 21 50 23 73 -
23/03 kl 22 54 19 73 -
23/03 kl 23 70 18 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 81 88 120 103
Laveste vannstand 22 5 18 44 21
Avvik gult nivå -61 -64 -57 -25 -42
Avvik orange nivå -72 -75 -68 -36 -53
Avvik rødt nivå -82 -85 -78 -46 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm