Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 88 15 103 -
24/03 kl 01 86 14 100 -
24/03 kl 02 73 14 87 -
24/03 kl 03 66 10 76 -
24/03 kl 04 60 10 70 -
24/03 kl 05 45 7 52 -
24/03 kl 06 30 6 36 -
24/03 kl 07 32 3 35 -
24/03 kl 08 47 1 48 -
24/03 kl 09 56 -1 55 -
24/03 kl 10 58 -2 56 -
24/03 kl 11 68 -1 67 -
24/03 kl 12 86 -3 83 -
24/03 kl 13 91 -4 87 -
24/03 kl 14 80 -3 77 -
24/03 kl 15 70 -4 66 -
24/03 kl 16 65 -6 59 -
24/03 kl 17 52 -6 46 -
24/03 kl 18 35 -9 26 -
24/03 kl 19 29 -8 21 -
24/03 kl 20 40 -10 30 -
24/03 kl 21 51 -10 41 -
24/03 kl 22 53 -10 43 -
24/03 kl 23 59 -10 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 81 88 120 103
Laveste vannstand 22 5 18 44 21
Avvik gult nivå -61 -64 -57 -25 -42
Avvik orange nivå -72 -75 -68 -36 -53
Avvik rødt nivå -82 -85 -78 -46 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm