Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 271 -1 270 266
20/03 kl 02 244 0 244 240
20/03 kl 03 200 -3 197 197
20/03 kl 04 149 3 152 148
20/03 kl 05 94 6 100 94
20/03 kl 06 52 7 59 57
20/03 kl 07 44 -3 41 52
20/03 kl 08 71 6 77 80
20/03 kl 09 120 12 132 128
20/03 kl 10 175 3 178 182
20/03 kl 11 231 0 231 237
20/03 kl 12 274 13 287 281
20/03 kl 13 289 8 297 298
20/03 kl 14 268 -8 260 276
20/03 kl 15 222 5 227 -
20/03 kl 16 165 12 177 -
20/03 kl 17 102 2 104 -
20/03 kl 18 45 -7 38 -
20/03 kl 19 18 8 26 -
20/03 kl 20 31 10 41 -
20/03 kl 21 75 0 75 -
20/03 kl 22 133 3 136 -
20/03 kl 23 193 9 202 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 304 336 315
Laveste vannstand 26 13 10 57 14
Avvik gult nivå -40 -26 -33 -1 -22
Avvik orange nivå -56 -42 -49 -17 -38
Avvik rødt nivå -69 -55 -62 -30 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm