Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 250 6 256 -
21/03 kl 01 284 9 293 -
21/03 kl 02 280 1 281 -
21/03 kl 03 245 10 255 -
21/03 kl 04 194 2 196 -
21/03 kl 05 135 10 145 -
21/03 kl 06 74 7 81 -
21/03 kl 07 35 -1 34 -
21/03 kl 08 35 11 46 -
21/03 kl 09 73 9 82 -
21/03 kl 10 130 16 146 -
21/03 kl 11 191 -2 189 -
21/03 kl 12 250 10 260 -
21/03 kl 13 293 18 311 -
21/03 kl 14 299 10 309 -
21/03 kl 15 268 -2 266 -
21/03 kl 16 214 10 224 -
21/03 kl 17 151 15 166 -
21/03 kl 18 82 -2 80 -
21/03 kl 19 26 -10 16 -
21/03 kl 20 7 6 13 -
21/03 kl 21 31 8 39 -
21/03 kl 22 83 -17 66 -
21/03 kl 23 146 -4 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 304 336 315
Laveste vannstand 26 13 10 57 14
Avvik gult nivå -40 -26 -33 -1 -22
Avvik orange nivå -56 -42 -49 -17 -38
Avvik rødt nivå -69 -55 -62 -30 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm