Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 210 6 216 -
22/03 kl 01 266 -3 263 -
22/03 kl 02 293 -17 276 -
22/03 kl 03 279 4 283 -
22/03 kl 04 235 3 238 -
22/03 kl 05 179 -16 163 -
22/03 kl 06 116 -11 105 -
22/03 kl 07 56 4 60 -
22/03 kl 08 25 -8 17 -
22/03 kl 09 37 -17 20 -
22/03 kl 10 84 -3 81 -
22/03 kl 11 145 -3 142 -
22/03 kl 12 208 -15 193 -
22/03 kl 13 267 -11 256 -
22/03 kl 14 303 1 304 -
22/03 kl 15 298 -1 297 -
22/03 kl 16 257 -13 244 -
22/03 kl 17 198 -8 190 -
22/03 kl 18 133 7 140 -
22/03 kl 19 65 0 65 -
22/03 kl 20 16 -3 13 -
22/03 kl 21 9 1 10 -
22/03 kl 22 44 16 60 -
22/03 kl 23 100 3 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 304 336 315
Laveste vannstand 26 13 10 57 14
Avvik gult nivå -40 -26 -33 -1 -22
Avvik orange nivå -56 -42 -49 -17 -38
Avvik rødt nivå -69 -55 -62 -30 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm