Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 163 -2 161 -
23/03 kl 01 226 19 245 -
23/03 kl 02 276 22 298 -
23/03 kl 03 292 6 298 -
23/03 kl 04 267 14 281 -
23/03 kl 05 218 33 251 -
23/03 kl 06 160 23 183 -
23/03 kl 07 97 13 110 -
23/03 kl 08 44 26 70 -
23/03 kl 09 25 34 59 -
23/03 kl 10 50 17 67 -
23/03 kl 11 102 22 124 -
23/03 kl 12 163 37 200 -
23/03 kl 13 224 29 253 -
23/03 kl 14 276 22 298 -
23/03 kl 15 301 35 336 -
23/03 kl 16 285 41 326 -
23/03 kl 17 238 37 275 -
23/03 kl 18 179 31 210 -
23/03 kl 19 115 45 160 -
23/03 kl 20 53 42 95 -
23/03 kl 21 18 39 57 -
23/03 kl 22 25 40 65 -
23/03 kl 23 65 48 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 304 336 315
Laveste vannstand 26 13 10 57 14
Avvik gult nivå -40 -26 -33 -1 -22
Avvik orange nivå -56 -42 -49 -17 -38
Avvik rødt nivå -69 -55 -62 -30 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm