Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 122 41 163 -
24/03 kl 01 181 30 211 -
24/03 kl 02 239 39 278 -
24/03 kl 03 278 37 315 -
24/03 kl 04 279 28 307 -
24/03 kl 05 246 20 266 -
24/03 kl 06 196 29 225 -
24/03 kl 07 140 27 167 -
24/03 kl 08 82 9 91 -
24/03 kl 09 41 20 61 -
24/03 kl 10 37 21 58 -
24/03 kl 11 70 6 76 -
24/03 kl 12 121 10 131 -
24/03 kl 13 178 9 187 -
24/03 kl 14 234 10 244 -
24/03 kl 15 276 -11 265 -
24/03 kl 16 288 5 293 -
24/03 kl 17 262 6 268 -
24/03 kl 18 215 -15 200 -
24/03 kl 19 160 -9 151 -
24/03 kl 20 102 -1 101 -
24/03 kl 21 52 -5 47 -
24/03 kl 22 32 -18 14 -
24/03 kl 23 49 -10 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 311 304 336 315
Laveste vannstand 26 13 10 57 14
Avvik gult nivå -40 -26 -33 -1 -22
Avvik orange nivå -56 -42 -49 -17 -38
Avvik rødt nivå -69 -55 -62 -30 -51
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm