Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 209 4 213 211
20/03 kl 02 146 1 147 150
20/03 kl 03 90 1 91 101
20/03 kl 04 53 3 56 66
20/03 kl 05 40 6 46 49
20/03 kl 06 57 3 60 60
20/03 kl 07 101 1 102 102
20/03 kl 08 165 -2 163 165
20/03 kl 09 232 -2 230 233
20/03 kl 10 287 3 290 286
20/03 kl 11 312 2 314 308
20/03 kl 12 293 0 293 289
20/03 kl 13 236 -4 232 231
20/03 kl 14 163 -8 155 160
20/03 kl 15 94 -6 88 -
20/03 kl 16 43 -1 42 -
20/03 kl 17 15 -5 10 -
20/03 kl 18 18 -3 15 -
20/03 kl 19 53 -10 43 -
20/03 kl 20 114 -15 99 -
20/03 kl 21 187 -6 181 -
20/03 kl 22 257 -9 248 -
20/03 kl 23 303 -3 300 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 332 332 364 321
Laveste vannstand 10 -18 3 46 38
Avvik gult nivå -43 -25 -25 7 -36
Avvik orange nivå -59 -41 -41 -9 -52
Avvik rødt nivå -71 -53 -53 -21 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm