Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 307 -6 301 -
21/03 kl 01 265 -11 254 -
21/03 kl 02 196 -2 194 -
21/03 kl 03 125 -6 119 -
21/03 kl 04 68 9 77 -
21/03 kl 05 34 9 43 -
21/03 kl 06 28 11 39 -
21/03 kl 07 55 11 66 -
21/03 kl 08 110 9 119 -
21/03 kl 09 182 20 202 -
21/03 kl 10 256 9 265 -
21/03 kl 11 311 11 322 -
21/03 kl 12 327 5 332 -
21/03 kl 13 294 0 294 -
21/03 kl 14 224 3 227 -
21/03 kl 15 143 -2 141 -
21/03 kl 16 73 -5 68 -
21/03 kl 17 26 -11 15 -
21/03 kl 18 5 -23 -18 -
21/03 kl 19 16 -19 -3 -
21/03 kl 20 60 -18 42 -
21/03 kl 21 129 -22 107 -
21/03 kl 22 208 -20 188 -
21/03 kl 23 278 -26 252 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 332 332 364 321
Laveste vannstand 10 -18 3 46 38
Avvik gult nivå -43 -25 -25 7 -36
Avvik orange nivå -59 -41 -41 -9 -52
Avvik rødt nivå -71 -53 -53 -21 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm