Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 317 -29 288 -
22/03 kl 01 307 -24 283 -
22/03 kl 02 251 -24 227 -
22/03 kl 03 173 -18 155 -
22/03 kl 04 101 -24 77 -
22/03 kl 05 49 -27 22 -
22/03 kl 06 23 -20 3 -
22/03 kl 07 27 -19 8 -
22/03 kl 08 63 -12 51 -
22/03 kl 09 126 -10 116 -
22/03 kl 10 203 -12 191 -
22/03 kl 11 277 -6 271 -
22/03 kl 12 326 -8 318 -
22/03 kl 13 329 3 332 -
22/03 kl 14 281 8 289 -
22/03 kl 15 202 6 208 -
22/03 kl 16 121 12 133 -
22/03 kl 17 57 13 70 -
22/03 kl 18 18 20 38 -
22/03 kl 19 7 26 33 -
22/03 kl 20 27 23 50 -
22/03 kl 21 78 29 107 -
22/03 kl 22 151 24 175 -
22/03 kl 23 229 28 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 332 332 364 321
Laveste vannstand 10 -18 3 46 38
Avvik gult nivå -43 -25 -25 7 -36
Avvik orange nivå -59 -41 -41 -9 -52
Avvik rødt nivå -71 -53 -53 -21 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm