Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 246 18 264 -
24/03 kl 01 298 17 315 -
24/03 kl 02 307 14 321 -
24/03 kl 03 267 9 276 -
24/03 kl 04 195 13 208 -
24/03 kl 05 123 9 132 -
24/03 kl 06 69 9 78 -
24/03 kl 07 39 4 43 -
24/03 kl 08 34 4 38 -
24/03 kl 09 55 6 61 -
24/03 kl 10 100 1 101 -
24/03 kl 11 165 7 172 -
24/03 kl 12 234 2 236 -
24/03 kl 13 292 -1 291 -
24/03 kl 14 314 4 318 -
24/03 kl 15 289 -2 287 -
24/03 kl 16 226 4 230 -
24/03 kl 17 153 6 159 -
24/03 kl 18 92 -1 91 -
24/03 kl 19 54 8 62 -
24/03 kl 20 37 3 40 -
24/03 kl 21 44 6 50 -
24/03 kl 22 76 10 86 -
24/03 kl 23 129 5 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 332 332 364 321
Laveste vannstand 10 -18 3 46 38
Avvik gult nivå -43 -25 -25 7 -36
Avvik orange nivå -59 -41 -41 -9 -52
Avvik rødt nivå -71 -53 -53 -21 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm