Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 2 -13 -11 -18
20/03 kl 02 7 -12 -5 -12
20/03 kl 03 8 -12 -4 -8
20/03 kl 04 5 -11 -6 -8
20/03 kl 05 1 -11 -10 -10
20/03 kl 06 -5 -11 -16 -14
20/03 kl 07 -13 -10 -23 -21
20/03 kl 08 -19 -9 -28 -28
20/03 kl 09 -21 -8 -29 -30
20/03 kl 10 -20 -7 -27 -30
20/03 kl 11 -16 -7 -23 -28
20/03 kl 12 -10 -6 -16 -22
20/03 kl 13 -2 -6 -8 -15
20/03 kl 14 3 -6 -3 -7
20/03 kl 15 6 -6 0 -
20/03 kl 16 6 -6 0 -
20/03 kl 17 3 -6 -3 -
20/03 kl 18 -2 -5 -7 -
20/03 kl 19 -8 -5 -13 -
20/03 kl 20 -15 -5 -20 -
20/03 kl 21 -17 -5 -22 -
20/03 kl 22 -16 -5 -21 -
20/03 kl 23 -13 -5 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 0 6 -6 34 9
Laveste vannstand -29 -34 -36 -10 -26
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm