Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 -11 -11 -11 -18
20/03 kl 02 -5 -5 -5 -12
20/03 kl 03 -4 -4 -4 -8
20/03 kl 04 -8 -7 -6 -8
20/03 kl 05 -12 -11 -10 -10
20/03 kl 06 -17 -16 -16 -14
20/03 kl 07 -24 -23 -23 -21
20/03 kl 08 -29 -27 -28 -28
20/03 kl 09 -30 -28 -29 -30
20/03 kl 10 -28 -25 -27 -30
20/03 kl 11 -23 -21 -23 -28
20/03 kl 12 -17 -15 -16 -22
20/03 kl 13 -10 -7 -8 -15
20/03 kl 14 -5 -2 -3 -7
20/03 kl 15 -2 1 0 -
20/03 kl 16 -2 2 0 -
20/03 kl 17 -5 -1 -3 -
20/03 kl 18 -9 -6 -7 -
20/03 kl 19 -15 -12 -13 -
20/03 kl 20 -21 -18 -20 -
20/03 kl 21 -24 -20 -22 -
20/03 kl 22 -23 -19 -21 -
20/03 kl 23 -20 -15 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 2 10 -1 46 27
Laveste vannstand -30 -34 -42 -26 -39
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm