Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 -11 -15 -26 -
22/03 kl 01 -6 -15 -21 -
22/03 kl 02 0 -15 -15 -
22/03 kl 03 5 -16 -11 -
22/03 kl 04 7 -16 -9 -
22/03 kl 05 5 -16 -11 -
22/03 kl 06 1 -17 -16 -
22/03 kl 07 -3 -17 -20 -
22/03 kl 08 -10 -18 -28 -
22/03 kl 09 -16 -17 -33 -
22/03 kl 10 -19 -17 -36 -
22/03 kl 11 -18 -16 -34 -
22/03 kl 12 -15 -16 -31 -
22/03 kl 13 -11 -15 -26 -
22/03 kl 14 -5 -14 -19 -
22/03 kl 15 0 -13 -13 -
22/03 kl 16 4 -12 -8 -
22/03 kl 17 4 -10 -6 -
22/03 kl 18 1 -8 -7 -
22/03 kl 19 -1 -6 -7 -
22/03 kl 20 -7 -4 -11 -
22/03 kl 21 -13 -2 -15 -
22/03 kl 22 -16 -1 -17 -
22/03 kl 23 -16 2 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 0 6 -6 34 9
Laveste vannstand -29 -34 -36 -10 -26
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm