Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 47 -13 34 27
20/03 kl 02 52 -12 40 33
20/03 kl 03 53 -12 41 37
20/03 kl 04 50 -11 39 37
20/03 kl 05 46 -11 35 35
20/03 kl 06 40 -11 29 31
20/03 kl 07 32 -10 22 24
20/03 kl 08 26 -9 17 17
20/03 kl 09 24 -8 16 15
20/03 kl 10 25 -7 18 15
20/03 kl 11 29 -7 22 17
20/03 kl 12 35 -6 29 23
20/03 kl 13 43 -6 37 30
20/03 kl 14 48 -6 42 38
20/03 kl 15 51 -6 45 -
20/03 kl 16 51 -6 45 -
20/03 kl 17 48 -6 42 -
20/03 kl 18 43 -5 38 -
20/03 kl 19 37 -5 32 -
20/03 kl 20 30 -5 25 -
20/03 kl 21 28 -5 23 -
20/03 kl 22 29 -5 24 -
20/03 kl 23 32 -5 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 51 39 79 54
Laveste vannstand 16 11 9 35 19
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm