Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 34 34 34 27
20/03 kl 02 40 40 40 33
20/03 kl 03 41 41 41 37
20/03 kl 04 37 38 39 37
20/03 kl 05 33 34 35 35
20/03 kl 06 28 29 29 31
20/03 kl 07 21 22 22 24
20/03 kl 08 16 18 17 17
20/03 kl 09 15 17 16 15
20/03 kl 10 17 20 18 15
20/03 kl 11 22 24 22 17
20/03 kl 12 28 30 29 23
20/03 kl 13 35 38 37 30
20/03 kl 14 40 43 42 38
20/03 kl 15 43 46 45 -
20/03 kl 16 43 47 45 -
20/03 kl 17 40 44 42 -
20/03 kl 18 36 39 38 -
20/03 kl 19 30 33 32 -
20/03 kl 20 24 27 25 -
20/03 kl 21 21 25 23 -
20/03 kl 22 22 26 24 -
20/03 kl 23 25 30 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 55 44 91 72
Laveste vannstand 15 11 3 19 6
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm