Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 -13 -13 -13 -20
20/03 kl 02 -12 -12 -12 -19
20/03 kl 03 -12 -12 -12 -16
20/03 kl 04 -13 -12 -11 -13
20/03 kl 05 -13 -12 -11 -11
20/03 kl 06 -12 -11 -11 -9
20/03 kl 07 -11 -10 -10 -8
20/03 kl 08 -10 -8 -9 -9
20/03 kl 09 -9 -7 -8 -9
20/03 kl 10 -8 -5 -7 -10
20/03 kl 11 -7 -5 -7 -12
20/03 kl 12 -7 -5 -6 -12
20/03 kl 13 -8 -5 -6 -13
20/03 kl 14 -8 -5 -6 -10
20/03 kl 15 -8 -5 -6 -
20/03 kl 16 -8 -4 -6 -
20/03 kl 17 -8 -4 -6 -
20/03 kl 18 -7 -4 -5 -
20/03 kl 19 -7 -4 -5 -
20/03 kl 20 -6 -3 -5 -
20/03 kl 21 -7 -3 -5 -
20/03 kl 22 -7 -3 -5 -
20/03 kl 23 -7 -2 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -5 -1 2 32 18
Laveste værets virkning -13 -17 -18 4 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm