Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 37 -4 33 -
21/03 kl 01 44 -3 41 -
21/03 kl 02 49 -2 47 -
21/03 kl 03 52 -1 51 -
21/03 kl 04 52 -1 51 -
21/03 kl 05 48 -1 47 -
21/03 kl 06 44 -2 42 -
21/03 kl 07 37 -3 34 -
21/03 kl 08 30 -6 24 -
21/03 kl 09 25 -8 17 -
21/03 kl 10 25 -10 15 -
21/03 kl 11 27 -12 15 -
21/03 kl 12 32 -13 19 -
21/03 kl 13 38 -13 25 -
21/03 kl 14 45 -14 31 -
21/03 kl 15 49 -15 34 -
21/03 kl 16 51 -15 36 -
21/03 kl 17 49 -16 33 -
21/03 kl 18 45 -17 28 -
21/03 kl 19 41 -17 24 -
21/03 kl 20 34 -17 17 -
21/03 kl 21 29 -17 12 -
21/03 kl 22 28 -17 11 -
21/03 kl 23 30 -16 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 51 39 79 54
Laveste vannstand 16 11 9 35 19
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm