Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 00 32 37 33 -
21/03 kl 01 39 45 41 -
21/03 kl 02 44 51 47 -
21/03 kl 03 48 54 51 -
21/03 kl 04 49 55 51 -
21/03 kl 05 45 50 47 -
21/03 kl 06 40 44 42 -
21/03 kl 07 31 35 34 -
21/03 kl 08 22 27 24 -
21/03 kl 09 16 21 17 -
21/03 kl 10 14 20 15 -
21/03 kl 11 14 21 15 -
21/03 kl 12 18 25 19 -
21/03 kl 13 24 31 25 -
21/03 kl 14 31 38 31 -
21/03 kl 15 34 41 34 -
21/03 kl 16 35 42 36 -
21/03 kl 17 33 39 33 -
21/03 kl 18 28 34 28 -
21/03 kl 19 23 30 24 -
21/03 kl 20 16 22 17 -
21/03 kl 21 11 18 12 -
21/03 kl 22 11 18 11 -
21/03 kl 23 14 20 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 55 44 91 72
Laveste vannstand 15 11 3 19 6
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm