Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 34 -15 19 -
22/03 kl 01 39 -15 24 -
22/03 kl 02 45 -15 30 -
22/03 kl 03 50 -16 34 -
22/03 kl 04 52 -16 36 -
22/03 kl 05 50 -16 34 -
22/03 kl 06 46 -17 29 -
22/03 kl 07 42 -17 25 -
22/03 kl 08 35 -18 17 -
22/03 kl 09 29 -17 12 -
22/03 kl 10 26 -17 9 -
22/03 kl 11 27 -16 11 -
22/03 kl 12 30 -16 14 -
22/03 kl 13 34 -15 19 -
22/03 kl 14 40 -14 26 -
22/03 kl 15 45 -13 32 -
22/03 kl 16 49 -12 37 -
22/03 kl 17 49 -10 39 -
22/03 kl 18 46 -8 38 -
22/03 kl 19 44 -6 38 -
22/03 kl 20 38 -4 34 -
22/03 kl 21 32 -2 30 -
22/03 kl 22 29 -1 28 -
22/03 kl 23 29 2 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 51 39 79 54
Laveste vannstand 16 11 9 35 19
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm