Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 18 25 19 -
22/03 kl 01 22 30 24 -
22/03 kl 02 28 37 30 -
22/03 kl 03 32 42 34 -
22/03 kl 04 33 44 36 -
22/03 kl 05 29 41 34 -
22/03 kl 06 25 37 29 -
22/03 kl 07 21 33 25 -
22/03 kl 08 14 26 17 -
22/03 kl 09 7 19 12 -
22/03 kl 10 3 15 9 -
22/03 kl 11 4 15 11 -
22/03 kl 12 7 17 14 -
22/03 kl 13 11 22 19 -
22/03 kl 14 16 28 26 -
22/03 kl 15 21 35 32 -
22/03 kl 16 26 40 37 -
22/03 kl 17 27 42 39 -
22/03 kl 18 25 41 38 -
22/03 kl 19 24 41 38 -
22/03 kl 20 19 38 34 -
22/03 kl 21 15 35 30 -
22/03 kl 22 14 35 28 -
22/03 kl 23 16 38 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 55 44 91 72
Laveste vannstand 15 11 3 19 6
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm