Tid (NNT) Observert 20/03 00 19/03 12 19/03 00
22/03 kl 00 - 19 23 27
22/03 kl 01 - 24 28 32
22/03 kl 02 - 30 34 37
22/03 kl 03 - 34 39 42
22/03 kl 04 - 36 41 43
22/03 kl 05 - 34 38 40
22/03 kl 06 - 29 33 35
22/03 kl 07 - 25 29 30
22/03 kl 08 - 17 21 22
22/03 kl 09 - 12 15 15
22/03 kl 10 - 9 11 10
22/03 kl 11 - 11 12 10
22/03 kl 12 - 14 15 11
22/03 kl 13 - 19 20 14
22/03 kl 14 - 26 27 19
22/03 kl 15 - 32 32 25
22/03 kl 16 - 37 38 29
22/03 kl 17 - 39 40 30
22/03 kl 18 - 38 40 28
22/03 kl 19 - 38 40 28
22/03 kl 20 - 34 38 24
22/03 kl 21 - 30 35 20
22/03 kl 22 - 28 34 19
22/03 kl 23 - 31 38 22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/03 00 45 51 39 79 54
Max. fra modell: 19/03 12 46 52 41 94 64
Max. fra modell: 19/03 00 48 49 43 80 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm