Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 31 4 35 -
23/03 kl 01 35 6 41 -
23/03 kl 02 40 8 48 -
23/03 kl 03 46 11 57 -
23/03 kl 04 50 14 64 -
23/03 kl 05 51 17 68 -
23/03 kl 06 48 19 67 -
23/03 kl 07 45 21 66 -
23/03 kl 08 40 23 63 -
23/03 kl 09 34 25 59 -
23/03 kl 10 29 26 55 -
23/03 kl 11 27 27 54 -
23/03 kl 12 29 28 57 -
23/03 kl 13 31 30 61 -
23/03 kl 14 35 31 66 -
23/03 kl 15 41 32 73 -
23/03 kl 16 45 32 77 -
23/03 kl 17 48 31 79 -
23/03 kl 18 47 30 77 -
23/03 kl 19 45 28 73 -
23/03 kl 20 42 25 67 -
23/03 kl 21 37 23 60 -
23/03 kl 22 32 21 53 -
23/03 kl 23 29 19 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 51 39 79 54
Laveste vannstand 16 11 9 35 19
Avvik gult nivå -70 -64 -76 -36 -61
Avvik orange nivå -84 -78 -90 -50 -75
Avvik rødt nivå -95 -89 -101 -61 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm