Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 19 43 35 -
23/03 kl 01 24 50 41 -
23/03 kl 02 30 57 48 -
23/03 kl 03 38 64 57 -
23/03 kl 04 43 69 64 -
23/03 kl 05 46 71 68 -
23/03 kl 06 45 70 67 -
23/03 kl 07 44 69 66 -
23/03 kl 08 40 66 63 -
23/03 kl 09 33 62 59 -
23/03 kl 10 28 60 55 -
23/03 kl 11 25 61 54 -
23/03 kl 12 25 66 57 -
23/03 kl 13 26 70 61 -
23/03 kl 14 30 75 66 -
23/03 kl 15 36 83 73 -
23/03 kl 16 41 88 77 -
23/03 kl 17 44 91 79 -
23/03 kl 18 43 90 77 -
23/03 kl 19 41 87 73 -
23/03 kl 20 38 83 67 -
23/03 kl 21 34 77 60 -
23/03 kl 22 31 70 53 -
23/03 kl 23 28 66 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 55 44 91 72
Laveste vannstand 15 11 3 19 6
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm