Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 28 65 48 -
24/03 kl 01 28 66 49 -
24/03 kl 02 30 68 49 -
24/03 kl 03 33 70 51 -
24/03 kl 04 36 72 53 -
24/03 kl 05 39 72 54 -
24/03 kl 06 36 67 50 -
24/03 kl 07 31 61 45 -
24/03 kl 08 27 55 41 -
24/03 kl 09 20 49 35 -
24/03 kl 10 12 41 28 -
24/03 kl 11 7 36 22 -
24/03 kl 12 6 34 21 -
24/03 kl 13 7 33 20 -
24/03 kl 14 9 34 21 -
24/03 kl 15 14 37 25 -
24/03 kl 16 19 41 30 -
24/03 kl 17 24 44 33 -
24/03 kl 18 25 45 34 -
24/03 kl 19 25 44 32 -
24/03 kl 20 25 43 32 -
24/03 kl 21 23 41 28 -
24/03 kl 22 19 36 23 -
24/03 kl 23 15 32 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 47 55 44 91 72
Laveste vannstand 15 11 3 19 6
Avvik gult nivå -68 -60 -71 -24 -43
Avvik orange nivå -82 -74 -85 -38 -57
Avvik rødt nivå -93 -85 -96 -49 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm