Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 193 -8 185 182
20/03 kl 02 259 -8 251 247
20/03 kl 03 306 -7 299 293
20/03 kl 04 323 -6 317 312
20/03 kl 05 306 -6 300 297
20/03 kl 06 259 -6 253 251
20/03 kl 07 196 -6 190 190
20/03 kl 08 132 -4 128 127
20/03 kl 09 80 -3 77 77
20/03 kl 10 54 -2 52 53
20/03 kl 11 65 0 65 66
20/03 kl 12 112 3 115 112
20/03 kl 13 182 3 185 182
20/03 kl 14 253 4 257 253
20/03 kl 15 309 4 313 -
20/03 kl 16 337 3 340 -
20/03 kl 17 328 3 331 -
20/03 kl 18 285 3 288 -
20/03 kl 19 218 2 220 -
20/03 kl 20 144 1 145 -
20/03 kl 21 76 1 77 -
20/03 kl 22 33 2 35 -
20/03 kl 23 26 3 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 362 351 374 376
Laveste vannstand 29 19 22 7 60
Avvik gult nivå -42 -20 -31 -8 -6
Avvik orange nivå -58 -36 -47 -24 -22
Avvik rødt nivå -75 -53 -64 -41 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm