Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 61 5 66 -
21/03 kl 01 128 6 134 -
21/03 kl 02 207 7 214 -
21/03 kl 03 278 8 286 -
21/03 kl 04 326 9 335 -
21/03 kl 05 338 9 347 -
21/03 kl 06 312 8 320 -
21/03 kl 07 257 9 266 -
21/03 kl 08 186 8 194 -
21/03 kl 09 116 9 125 -
21/03 kl 10 62 9 71 -
21/03 kl 11 41 10 51 -
21/03 kl 12 61 12 73 -
21/03 kl 13 119 12 131 -
21/03 kl 14 197 12 209 -
21/03 kl 15 273 12 285 -
21/03 kl 16 328 12 340 -
21/03 kl 17 350 12 362 -
21/03 kl 18 331 11 342 -
21/03 kl 19 278 9 287 -
21/03 kl 20 202 8 210 -
21/03 kl 21 123 7 130 -
21/03 kl 22 55 5 60 -
21/03 kl 23 15 4 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 340 362 351 374 376
Laveste vannstand 29 19 22 7 60
Avvik gult nivå -42 -20 -31 -8 -6
Avvik orange nivå -58 -36 -47 -24 -22
Avvik rødt nivå -75 -53 -64 -41 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm